Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Pháp cổ preinte, từ preindre (“nén”), từ tiếng Latinh premere.

Danh từSửa đổi

print (đếm được và không đếm được; số nhiều prints)

 1. (Không đếm được) Chữ in.
  in large print — in chữ lớn
 2. (Không đếm được) Sự in ra.
  the book is not in print yet — quyển sách chưa in
  the book is still in print — quyển sách vẫn còn in để bán
 3. Dấu in; vết; dấu.
 4. Ảnh in (ở bản khắc ra); ảnh chụp in ra.
 5. Vải hoa in.
 6. (Từ Mỹ, nghĩa Mỹ; không đếm được) Tài liệu in; tờ báo tạp chí.
 7. Giấy in báo.

Đồng nghĩaSửa đổi

giấy in báo

Thành ngữSửa đổi

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tính từSửa đổi

Cấp trung bình
print

Cấp hơn
không so sánh được

Cấp nhất
không có (tuyệt đối)

print (không so sánh được)

 1. Bằng vải hoa in.
  print dress — áo bằng vải hoa in

Ngoại động từSửa đổi

print ngoại động từ

 1. In xuất bản, đăng báo, viết vào sách.
 2. In, in dấu, in vết (lên vật gì).
 3. Rửa, in (ảnh).
 4. Viết (chữ) theo lối chữ in.
 5. In hoa (vải).
 6. In, khắc (vào tâm trí).

Chia động từSửa đổi

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Nội động từSửa đổi

print nội động từ

 1. Viết (chữ) theo lối chữ in.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi