Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Phó từSửa đổi

presque /pʁɛsk/

 1. Gần (như), hầu như.
  Elle pleurait presque — cô ta gần như khóc
  La presque totalité — hầu như toàn bộ
  Presque pas — hầu như không
  Presque trois mille élèves — gần ba nghìn học sinh
  Presque personne — hầu như không có ai
  Presque rien — hầu như không có gì
  Presque toujours — hầu như luôn luôn

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi