Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

prepares

  1. Động từ prepare chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi