Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

portière

  1. Màn treo ở cửa ra vào.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

portière gc /pɔʁ.tjɛʁ/

  1. Cửa xe.
  2. Màn cửa, rèm cửa.

Tính từSửa đổi

portière gc /pɔʁ.tjɛʁ/

  1. (Động vật học) Có chửa; thành thục.
    Vache portière — bò cái thành thục (đã đến tuổi lấy đực)

Danh từSửa đổi

portière gc /pɔʁ.tjɛʁ/

  1. Tàu ghép làm cầu phao.

Tham khảoSửa đổi