Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈpik]

Danh từSửa đổi

pique /ˈpik/

 1. Sự hờn giận, sự giận dỗi, sự oán giận.
  in a fit of pique — trong cơn giận dỗi
  to take a pique against someone — oán giận ai

Ngoại động từSửa đổi

pique ngoại động từ /ˈpik/

 1. Chạm tự ái của (ai); làm (ai) giận dỗi.
 2. Khêu gợi.
  to pique the curiosity — khêu gợi tính tò mò
  to pique oneself on something — tự kiêu về một việc không chính đáng

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi