Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

pieces

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của piece

Chia động từSửa đổi