Tiếng AnhSửa đổi

Tính từSửa đổi

physiologic

  1. (Thuộc) Sinh lý học.

Tham khảoSửa đổi