Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
faːj˧˥ ɗwa̤ːn˨˩fa̰ːj˩˧ ɗwaːŋ˧˧faːj˧˥ ɗwaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
faːj˩˩ ɗwan˧˧fa̰ːj˩˧ ɗwan˧˧

Danh từ

sửa

phái đoàn

  1. Đoàn người được cử đi làm nhiệm vụ gì trong một thời gian nhất định.
    Phái đoàn đại biểu.
    Phái đoàn ngoại giao .

Tham khảo

sửa