Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˌpɪr.i.ˈɑː.dɪk]

Tính từSửa đổi

periodic ((cũng) periodical) /ˌpɪr.i.ˈɑː.dɪk/

 1. (Thuộc) Chu kỳ.
  periodic motion — chuyển động chu kỳ
 2. Định kỳ, thường kỳ.
 3. Tuần hoàn.
  periodic law — định luật tuần hoàn
  periodic table — bảng tuần hoàn nguyên tố Men-đe-lê-ép

Tính từSửa đổi

periodic /ˌpɪr.i.ˈɑː.dɪk/

 1. Văn hoa bóng bảy.
 2. (Hoá học) Periođic.
  periodic acid — axit periođic

Tham khảoSửa đổi