Tiếng Na UySửa đổi

Danh từSửa đổi

Xác định Bất định
Số ít periode perioden
Số nhiều perioder periodene

periode

 1. Thời kỳ, khoảng thời gian.
  Rikstelefonsamtalen gikk over flere perioder.
  en periode med mildvær
 2. () Chu kỳ.
  femti perioders vekselstrøm
 3. (Văn) Ngữ , đoạn văn giữa hai chấm.
  En periode kan bestå av flere setninger.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi