Tiếng AnhSửa đổi

Tính từSửa đổi

pere

  1. Cha (sau biệt hiệu của cha để phân biệt với con).
    Alexandre Dumas pere — Alexandre Dumas cha

Tham khảoSửa đổi