Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

passable /ˈpæ.sə.bəl/

 1. Có thể qua lại được.
  this stream is passable for boats — dòng sông này thuyền bè có thể qua lại được
 2. Tàm tạm.
  a passable knoledge of French — sự hiểu biết tàm tạm về tiếng Pháp
 3. Có thể thông qua được (đạo luật... ).
 4. Có thể lưu hành, có thể đem tiêu (tiền... ).

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực passable
/pa.sabl/
passables
/pa.sabl/
Giống cái passable
/pa.sabl/
passables
/pa.sabl/

passable /pa.sabl/

 1. Tạm được, tàm tạm.
  Des vers passables — những câu thơ tạm được
 2. Sơ sơ.
  Une passable différence — một sự khác nhau sơ sơ
  mention passable — hạng thứ (ở kỳ thi)

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi