Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

paries số nhiều parietes /pə'raiiti?:z/

  1. (Sinh vật học) Thành vách (của một khoang trong cơ thể).

Tham khảoSửa đổi