Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /ˈpɛr.ən.tɪdʒ/

Danh từSửa đổi

parentage /ˈpɛr.ən.tɪdʒ/

  1. Hàng cha mẹ; tư cách làm cha mẹ; quan hệ cha mẹ.
  2. Dòng dõi.
    parentage is unknown — không ai biết dòng dõi anh ta
    of good parentage — con dòng cháu giống

Tham khảoSửa đổi