Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

palpebra

  1. Mí mắt.
  2. Lower palpebra.
  3. Mí mắt dưới.
    upper palpebra — mí mắt trên

Tham khảoSửa đổi