Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

pact /ˈpækt/

  1. Hiệp ước, công ước.

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi