Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˌɑː.blə.ˈɡeɪ.ʃən/

Danh từSửa đổi

obligation /ˌɑː.blə.ˈɡeɪ.ʃən/

 1. Nghĩa vụ, bổn phận.
 2. Ơn; sự mang ơn, sự biết ơn, sự hàm ơn.
  to be under an obligation — chịu ơn
  to repay an obligation — trả ơn
 3. (Pháp lý) Giao ước.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ɔ.bli.ɡa.sjɔ̃/

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
obligation
/ɔ.bli.ɡa.sjɔ̃/
obligations
/ɔ.bli.ɡa.sjɔ̃/

obligation gc /ɔ.bli.ɡa.sjɔ̃/

 1. Nghĩa vụ.
  Obligation de citoyen — nghĩa vụ công dân
 2. Sự bắt buộc.
  Être dans l’obligation de faire quelque chose — bắt buộc phải làm gì
  D’obligation — bắt buộc
  Obligation scolaire — giáo dục bắt buộc
 3. (Kinh tế) Trái phiếu.
 4. (Từ cũ; nghĩa cũ) Ân nghĩa.
  Avoir de grandes obligations à quelqu'un — có ân nghĩa nặng đối với ai

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi