Tiếng AnhSửa đổi

Tính từSửa đổi

non-negative

  1. Không âm; không phủ định.

Tham khảoSửa đổi