Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈnɑːk.ˌtɜːn/

Danh từSửa đổi

nocturne /ˈnɑːk.ˌtɜːn/

 1. (Âm nhạc) Khúc nhạc đêm.
 2. (Hội họa) Cảnh đêm.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /nɔk.tyʁn/

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực nocturne
/nɔk.tyʁn/
nocturnes
/nɔk.tyʁn/
Giống cái nocturne
/nɔk.tyʁn/
nocturnes
/nɔk.tyʁn/

nocturne /nɔk.tyʁn/

 1. (Thuộc) Đêm, về đêm.
  Vent nocturne — gió đêm
 2. (Ăn) Đêm, (hoạt động về) đêm; nở đêm.
  Papillon nocturne — bướm đêm
  Fleur nocturne — hoa nở đêm

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
nocturne
/nɔk.tyʁn/
nocturnes
/nɔk.tyʁn/

nocturne /nɔk.tyʁn/

 1. (Nghệ thuật) Bức họa đêm, bức họa sáng trăng.
 2. (Tôn giáo) Kinh đêm.
 3. (Âm nhạc) Khúc nhạc đêm.
 4. Chim ăn đêm.

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi