Tiếng Anh Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

  Hoa Kỳ

Danh từ Sửa đổi

niece /ˈnis/

  1. Cháu gái (con của anh, chị, em).

Tham khảo Sửa đổi