Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋiʔiə˧˥ ʨaːŋ˧˧ŋiə˧˩˨ tʂaːŋ˧˥ŋiə˨˩˦ tʂaːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋḭə˩˧ tʂaːŋ˧˥ŋiə˧˩ tʂaːŋ˧˥ŋḭə˨˨ tʂaːŋ˧˥˧

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi