Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋə̰ːʔm˨˩ ŋïʔïŋ˧˥ŋə̰ːm˨˨ ŋïn˧˩˨ŋəːm˨˩˨ ŋɨn˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋəːm˨˨ ŋḭ̈ŋ˩˧ŋə̰ːm˨˨ ŋïŋ˧˩ŋə̰ːm˨˨ ŋḭ̈ŋ˨˨

Tính từSửa đổi

ngợm nghĩnh

  1. Tương đồng với ngộ nghĩnh.

Đồng nghĩaSửa đổi