Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋa̰ːʔw˨˩ ma̰ːʔn˨˩ŋa̰ːw˨˨ ma̰ːŋ˨˨ŋaːw˨˩˨ maːŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋaːw˨˨ maːn˨˨ŋa̰ːw˨˨ ma̰ːn˨˨

Tính từ

sửa

ngạo mạn

  1. Kiêu căng khinh đời, khinh người trên.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa