Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋuʔu˧˥ ha̤jŋ˨˩ŋu˧˩˨ han˧˧ŋu˨˩˦ han˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋṵ˩˧ hajŋ˧˧ŋu˧˩ hajŋ˧˧ŋṵ˨˨ hajŋ˧˧

Từ tương tự sửa

Định nghĩa sửa

ngũ hành

  1. Năm chất kim, mộc, thủy, hỏa, thổ coichất cơ bản cấu thành mọi vật theo triết học phương Đông.

Dịch sửa

Tham khảo sửa