Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋuʔu˧˥ ha̤jŋ˨˩ŋu˧˩˨ han˧˧ŋu˨˩˦ han˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋṵ˩˧ hajŋ˧˧ŋu˧˩ hajŋ˧˧ŋṵ˨˨ hajŋ˧˧

Từ tương tự

sửa

Định nghĩa

sửa

ngũ hành

  1. Năm chất kim, mộc, thủy, hỏa, thổ coichất cơ bản cấu thành mọi vật theo triết học phương Đông.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa