Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋa̤j˨˩ leʔe˧˥ŋaj˧˧ le˧˩˨ŋaj˨˩ le˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋaj˧˧ lḛ˩˧ŋaj˧˧ le˧˩ŋaj˧˧ lḛ˨˨

Danh từ sửa

ngày lễ

  1. Ngày nghỉ do chính quyền qui định để kỉ niệm một sự kiện gì.
    Ngày lễ quốc khánh.

Tham khảo sửa