Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
no̰ʔj˨˩ ta̰ːʔŋ˨˩no̰j˨˨ ta̰ːŋ˨˨noj˨˩˨ taːŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
noj˨˨ taːŋ˨˨no̰j˨˨ ta̰ːŋ˨˨

Danh từ

sửa

nội tạng

  1. Xem phủ tạng

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa