Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
no̤j˨˩ ʨɔʔɔ˧˥noj˧˧ ʨɔ˧˩˨noj˨˩ ʨɔ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
noj˧˧ ʨɔ̰˩˧noj˧˧ ʨɔ˧˩noj˧˧ ʨɔ̰˨˨

Xem thêm

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa