Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɨək˧˥ uəŋ˧˥nɨə̰k˩˧ uəŋ˩˧nɨək˧˥ uəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nɨək˩˩ uəŋ˩˩nɨə̰k˩˧ uəŋ˩˧
 
Bình sữa và hộp nước ngọt là những loại "nước uống".

Danh từ

sửa

nước uống

  1. là bất cứ loại nước nào dùng để uống.

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)