Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɔj˧˥ sa̰ːʔw˨˩nɔ̰j˩˧ sa̰ːw˨˨nɔj˧˥ saːw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nɔj˩˩ saːw˨˨nɔj˩˩ sa̰ːw˨˨nɔ̰j˩˧ sa̰ːw˨˨

Động từ

sửa

nói xạo

  1. là một hành động nói những gì không phải là sự thật

Dịch

sửa
  • tiếng Anh: lie
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)