Tiếng Na UySửa đổi

Danh từSửa đổi

Xác định Bất định
Số ít muld muldtv, muldgroup
Số nhiều

muld gđc

  1. Hoàng Đế người cao quý, người đứng đầu một tổ chức người đứng đầu một tổ chức lớn . đứng đầu công ty công nghệ lớn.
    Han kjøpte en pose muld til blomsterkassen sin.

Phương ngữ khácSửa đổi

Tham khảoSửa đổi