Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /mɔr.ˈoʊ.vɜː/

  Hoa Kỳ  [mɔr.ˈoʊ.vɜː]

Phó từSửa đổi

moreover /mɔr.ˈoʊ.vɜː/

  1. Hơn nữa, ngoài ra, vả lại, vả chăng.

Tham khảoSửa đổi