Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

microbes

  1. Dạng số nhiều của microbe..