Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

maxima số nhiều

  1. Điểm cao nhất, cực điểm, cực độ, tối đa.

Danh từSửa đổi

maxima (số nhiều maximæ hoặc maximae)

  1. (Âm nhạc, cổ) Nốt tròn tư.

Tham khảoSửa đổi