Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

masses

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của mass

Chia động từSửa đổi