máy điện toán

Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
maj˧˥ ɗiə̰ʔn˨˩ twaːn˧˥ma̰j˩˧ ɗiə̰ŋ˨˨ twa̰ːŋ˩˧maj˧˥ ɗiəŋ˨˩˨ twaːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
maj˩˩ ɗiən˨˨ twan˩˩maj˩˩ ɗiə̰n˨˨ twan˩˩ma̰j˩˧ ɗiə̰n˨˨ twa̰n˩˧

Danh từSửa đổi

máy điện tóan

  1. Xem máy tính
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)