Tiếng Hà LanSửa đổi

Tính từSửa đổi

los (dạng biến losse, cấp so sánh losser, cấp cao nhất lost)

  1. không chắc, không kết nối nhau, không cài
  2. không có liên hệ
    Los daarvan weet ik nog steeds niet hoe het probleem op te lossen.
    Nói về chủ đề khác, tôi vẫn không biết giải quyết vấn đề như thế nào.

Tiếng Na UySửa đổi

Danh từSửa đổi

  Xác định Bất định
Số ít los losen
Số nhiều loser losene

los

  1. Người hướng dẫn tàu bè ra vào hải cảng.
    Skipet fikk los ombord og kom seg trygt i havn.

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi