Tiếng AnhSửa đổi


Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

loin số nhiều /ˈlɔɪn/

 1. Chỗ thắt lưng.
 2. Miếng thịt lưng (của bò, bê).

Thành ngữSửa đổi

 • child (fruit) of one's loin: Con cái.
 • to gird up one's loins: Xem Gird.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Phó từSửa đổi

loin /lwɛ̃/

 1. Xa, xa xôi, xa xăm.
  Cette arme porte loin — súng đó bắn xa
  Remonter bien loin dans l’histoire — ngược lên thật xa trong lịch sử
  aller loin — bền lâu+ tiến bộ, vươn cao, tiến xa
  aller trop loin — quá đáng, quá trớn, quá mức
  au loin — đằng xa
  de loin — từ xa
  de loi en loin — từng quãng lại có, thỉnh thoảng
  il y a loin de — còn xa lắm, còn khác lắm
  loin de — ở xa+ còn xa mới+ không hề có ý định
  Être bien loin d’agir ainsi — không hề có ý định hành động như thế
  loin de nous (moi) — ta (tôi) phải tránh, ta (tôi) phải gạt bỏ
  loin que — đáng lẽ ra
  mener loin — dẫn quá xa, đưa tới quá xa
  n'aller pas loin — không bền
  non loin de — gần
  voir de loin — (nhìn xa) thấy trước

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi