Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

lego

  1. Đồ chơi bằng vật rắn hay nhựa được xây khớp vào nhau.

Tham khảoSửa đổi