Tiếng PhápSửa đổi


Ngoại động từSửa đổi

lamer ngoại động từ

  1. Thuê kim tuyến, thuê ngân tuyến.
    Lamer une robe — thuê kim tuyến một áo dài

Tham khảoSửa đổi