Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ krustace--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

krustaceo

  1. Giáp xác.