Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ kromatografi--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

kromatografio

  1. Sắc .