Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

kopje

  1. Đồi, (ở Nam phi).

Tham khảoSửa đổi