Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ klarinet--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

klarineto

  1. Kèn dăm đơn.