Tiếng AnhSửa đổi

 
king

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ

Danh từSửa đổi

king /ˈkɪŋ/

  1. Vua, quốc vương.

Thành ngữSửa đổi

Nội động từSửa đổi

king nội động từ /ˈkɪŋ/

  1. Làm vua, trị vì.
  2. Làm như vua, làm ra vẻ vua.

Ngoại động từSửa đổi

king ngoại động từ /ˈkɪŋ/

  1. Tôn lên làm vua.

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi