Tiếng TàySửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

khóp tu

  1. khung cửa, ngưỡng cửa.

Tham khảoSửa đổi

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng Vietnamese), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên