Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xajk˧˥ tʰḛ˧˩˧kʰa̰t˩˧ tʰe˧˩˨kʰat˧˥ tʰe˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xajk˩˩ tʰe˧˩xa̰jk˩˧ tʰḛʔ˧˩

Danh từ

sửa

khách thể

  1. Đối tượng nhận thứctác động của chủ thể, tức là của con ngườiý thức và ý chí.

Từ liên hệ

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa