Tiếng Hà Lan sửa

Cách phát âm sửa

  Hà Lan (nam giới)

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Latinh Iunius.

Danh từ sửa

juni  (không đếm được)

  1. Tháng sáu.

Tiếng Na Uy sửa

Danh từ sửa

juni

  1. Tháng sáu.
    Skoleferien begynner i juni.
    St. Hans-aften er 23. juni.

Tham khảo sửa