Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

jumps

  1. Động từ jump chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi