Tiếng Hà Lan sửa

Cách phát âm sửa

  Hà Lan

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Latinh Iulius.

Danh từ sửa

juli  (không đếm được)

  1. Tháng bảy.

Tiếng Na Uy sửa

Danh từ sửa

juli

  1. Tháng bảy.
    4. juli er den amerikanske nasjonaldag.
    I juli har mange sommerferie.

Tham khảo sửa