Tiếng Hà Lan

sửa

Cách phát âm

sửa
  Hà Lan

Từ nguyên

sửa

Từ tiếng Latinh Iulius.

Danh từ

sửa

juli  (không đếm được)

  1. Tháng bảy.

Tiếng Na Uy

sửa

Danh từ

sửa

juli

  1. Tháng bảy.
    4. juli er den amerikanske nasjonaldag.
    I juli har mange sommerferie.

Tham khảo

sửa