Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

jabbers

  1. Động từ jabber chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi